Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
Fatih DOĞRU

Fatih DOĞRU

Yıllarca kendi uzmanlık alanları içinde büyük kurumsal şirketlerde üst kademe yöneticilik faaliyetlerinde bulundu. Ondan fazla şirketi, yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlığı düzeyinde temsil etti ve yönetti. 

İdeal Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. nin sahibi ve yöneticisi olarak 2016 yılından bu tarafa devam ediyor.

Bilgisayar programcılığı, AB Proje yazımı, Dış Ticaret uzmanlığı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sertifikalarına sahip.

Uzmanlık alanları:

  • İşletme Yönetimi, işletme faaliyetlerinin en hızlı ve verimli yürütülmesi için uygun organizasyonun kurulması, iş süreçleri, prosedürler ve talimatların yazımı ve yönetimi, organizasyon şeması ve sürecine uygun görev tanımlarının oluşturulması, periyodik toplantı ve periyodik raporlama süreci yönetimi, kurumsal tanıtım ve organizasyonlar yönetimi, departman yetki/sorumluluk denetimi, sirküler yönetim, işletme içi hızlı iletişimin sağlanması, kurumsal hafıza yönetimi, bilgi güvenliği ve elektronik arşiv sistemleri yönetimi
  • Finans yönetimi, işletme, proje, konsolide bütçelerinin hazırlanması, planlanan-gerçekleşen-sapma oranlarının takibi sistemlerinin kurulması, işletmenin tüm finansal varlıklarının envanteri ile en karlı yönetiminin sağlanması, kredi yönetimi, teşvikler, teminat yönetimi, banka ilişkilerinin ve masraf çeşitlerinin yönetimi, şirketteki her nevi avans ve harcama kontrolünün sağlanması, işletme iç denetiminin sağlanması, finansal tablolar ve analizlerinin yapılması, işletmenin büyüme ve küçülmesi ve risk analizlerinin periyodik raporlamalarla takibi, tüm teklif ve sözleşmelerin finansal yönden risk analiz raporlarının çıkarılması, işletmenin kendi kaynaklarıyla yönetilebilmesi için gereken çalışmaların yapılması, uzun vadeli yatırım kaynakları ya da işletme için en düşük maliyetli kaynakların araştırılması, Nakit akış tablolarının projeler, şirket ve konsolide olarak güncel takip ve yönetiminin sağlanması, harcama, ödeme onay ve kontrol sistemlerinin yönetimi.
  • Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, bölünmesi, iştirak, ortaklık hukuku, şirketlerin tasfiyesi, dış ticaret şirketleri, offshore şirketler kuruluşu yönetimi,
  • Dış Ticaret Serbest Bölge Hukuku, Gümrük mevzuatı, Depo, Antrepo yönetimi, Lojistik yönetimi, Akreditif hukuku, ithalat, ihracat, transit ticaret yönetimi,
  • Borçlar Hukuku, her nevi sözleşme, temsil, vekalet, müteselsil sorumluluk, temlik yönetimi,
  • Vergi Hukuku, tüm vergi kanunlarına göre işletme vergi planlaması, yönetimi, vergi denetimleri, vergi davaları, özelge hukuku, vergi istisna ve muafiyetleri, yatırım teşvikleri, Muhasebe yönetimi, KDV iade süreçleri, defter ve belgelerin yasalara uygun işlenmesi ve beyannamelerinin düzenlenmesi,
  • Satış, pazarlama, satış ve pazarlama organizasyonlarının kurulması, satış yönetimi, reklam, marka yönetimi, inovasyon, marka değeri yaratma ve şirket satışları
  • Satınalma, satınalma yönetimi, satınalma bütçesi ve yönetimi, satınalma sözleşmeleri, garanti, ayıplı ya da kusurlu teslim sözleşme mevzuatları, teminat yönetimi...
  • Danışmanlık, faaliyeti konusunda mevcut sitemizde yazılı faaliyetlerle birlikte, diğer yurt içi ve uluslar arası finans danışmanlığı
 
 
 
 

Tüm Ekibimiz

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! 0(533) 607 00 71

TALEP FORMU