Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
  • 08 Temmuz 2020, 23:10
BELEDİYE VE KAMU İDARELERİNE Finansman
Şirketimiz "BELEDİYELER" in ve "KAMU İDARELERİNİN" yatırım programlarında yer alan projelerine DIŞ KAYNAK - DIŞ BORÇ sağlamak amacıyla "PROJE FİNANSMANI" temini danışmanlığı yapmaktadır.
 
Belediyelerin ihale konusu projelerine PROJE FİNANSMANI HAZIR OLARAK TEKLİF VEREBİLECEK YURT DIŞI FİRMALAR şirketimizce bulunabildiği gibi, istendiği taktirde YURT DIŞI BU FİRMALARLA YERLİ FİRMALARIN DA İŞ ORTAKLIĞI kurabilmelerini sağlayabilmekteyiz.
 
Belediyelerin projelerine YURT DIŞI FİNANSMANI sağlanabilmesindeki en büyük zorlukları HAZİNE GARANTİSİ temininde yaşanmaktadır.
 
Öncelikle belediyelerin bu projelerin finansmanı için HAZİNE GARANTİSİ alabileceğine dair ön araştırmalarını yapmaları ve olumlu cevap aldıkları taktirde şirketimize müracatları halinde çok hızlı bir şekilde talepler değerlendirilerek alternatif çözümler sunulmaktadır.
 
3 yıl ödemesiz dönemli, 15 yıl vadeli geri ödemeli ve projenin %100'üne kadar finansın sağlanabileceği 25 milyon USD üstü DIŞ BORÇ talepleriniz için lütfen bizi arayın.
 
BELEDİYELERDE BORÇLANMA
Belediyelerin borçlanmasına ilişkin temel hüküm 5393 sayılı Kanun’un “Borçlanma” başlıklı 68’inci maddesi çerçevesinde gerçekleşmektedir:
Borçlanma
Madde 68- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:
Dış borçlanma: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.
 
Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.
 
5393 sayılı Kanun’un 68/a maddesi dış borçlanmanın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece belediyenin yatırım programında yer alan projeler için başvurulabilecek bir yol olduğu belirtilmiştir.
5393 sayılı Kanun’un 68’inci maddesi şartlarını sağladıktan sonra belediyeler dış borca ilişkin 4749 sayılı Yasa hükümlerine tabi olacaklardır.
Burada esas olan, borçlanmanın yalnızca belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için yapılabileceğidir.
Dış borçlanma yoluyla yapılması veya gerçekleştirilmesi düşünülen proje ve yatırımların yalnızca devletin ve belediyelerin yatırım programında yer alması yeterli değildir.
Bunun yanında, bu proje veya yatırımların dış borçlanma ile yapılabilmesi için ihaleye çıkılmadan önce Hazine Müsteşarlığının ön izninin alınması ve dış borç kredi sözleşmelerinin imzalanmasından sonra da Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünce borç kütüğüne borç kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Görüldüğü üzere 5393/68-a ve atıf yapılan kanun hükümleri çerçevesinde dış borçlanmanın sınırları ve usulleri net bir şekilde belirlenmiştir.
 
Belediyelerimizin yıllarca kısıtlı kaynaklarla alt yapı projelerine yaptıkları harcamalar nedeniyle bütçeleri genelde elverişli değildir ve mutlaka ilave kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır.
 
Ülkemizde belediyeler için en uygun kaynak İller Bankası olmakla beraber, onun da sınırlı bir bütçesi bulunduğundan yatırımlara ayrılacak bütçe konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir.
 
İstediğiniz finansmana "HAZİNE GARANTİSİ" sağlamak sizden, projenize "YURT DIŞI PROJE FİNANSMANI" bulmak bizden...

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! 0(533) 607 00 71

TALEP FORMU