Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
Danışmanlık Süreci

Danışmanlık Süreci

Yönetim Danışmanlığı Süreci
 
Hizmetimiz, aynı faaliyette bulunan yüzlerce firmadan farklı bir bakış açısıyla yürütülmektedir.
Öncelikle bu faaliyetin yürütülmesi için 3568 sayılı yasa kapsamında SMMM sertifikasına sahip olunmasının yanında tüm üst yönetim mekanizmalarında bizzat çalışılarak kazanılmış tecrübe olmasını gerektirir.
Hizmetin kalitesi de yönetim tecrübesindeki başarılı geçmişe bağlıdır.
Bu faaliyet, mesleki eğitimlerle, danışmanlık şirketlerinde çalışmakla olabilecek bir tecrübe değildir.
 
1. TESPİT
Süreç, danışmanlık talebi ile birlikte şirketi tüm yönüyle tanıyacağımız toplantı ve personel görüşmeleri ile başlar. Bu süreçte yönetim ve çalışanların bilgi beceri ve tecrübeleri yanında, işletme politikaları varsa kalite yönetim sistemi, departman faaliyetleri, toplantı ve raporlama işleyişleri ile birlikte değerlendirebilme adına belirli bir zaman alır.
Bu aşamada şirketin tüm denetim, takipteki borç ve alacakları, mahkemeleri, davaları, denetim ve cezalarına kadar da inceleriz.
2. TEKLİF
Tanıma aşamasından sonra şirketin öncelikli yapması gereken konularını sorun-çözüm mantığı ile iş pogramı halinde yönetime sunarız. Oluşturduğumuz iş programı takvimi ile öncelikler gruplandırılmış ve zaman cetveline yerleştirilmiştir.
İş programımızda tüm tespit edilen konuların başlama, bitiş tarihlerinin yanında yürütme aşamaları da yazılı olarak bildirilir.
Her ana aşama için fiyatlandırma da yapılarak firmaya bildirilir. Sözleşme imzalanır.
3. SÜREÇ
İş programına harfiyyen uyularak, bitirilen, bitirilemeyen tüm maddeler yine iş programında belirtilen periyotlarda yapılacak toplantı ve raporlamalarla ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir formatta yürütülür.
4. SONUÇ
Bu süreç içerisinde bizimle birlikte, firmanız aynı zamanda alanında en uzman avukatları, mali müşavirleri, yeminli mali müşavirleri, gümrük müşavirlerini, lojistik, dış pazar temsilcileri, nitelikli personel adaylarını, işletme hayatını kolaylaştırıcı yazılım çözümlerini, arşiv sistemlerini de kendiliğinden görmüş ve tamamından istifade etmiş olacaktır.
Yönetim danışmanlığı faaliyetimizin öncelikli amacı detaylarda boğmadan/boğulmadan sürdürülebilir yöntemleri belirlemek ve ölçülebilir hizmetlerimizle en yüksek faydayı sağlayabilmektir
Şirketler hukuku, vergi hukuku ya da raporlama ve toplantı standardı çalışmaları gibi tek taleplerde de yukarıdaki yol takip edilir.

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! 0(533) 607 00 71

TALEP FORMU